Op 2 juli 2021 wordt de Algemene Ledenvergadering om 15.30  uur gehouden bij Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7 te Tiel. Aansluitend wordt de OCT Zomerborrel gehouden waar wij u van harte voor uitnodigen. Aanmelden voor de ALV kan via info@cooperatiemedel.nl
Aanmelden voor de Zomerborrel kan via de website OCT

20210702-Vergaderstukken ALV Cooperatie Medel 2 juli 2021

Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2020
Als gevolg van het aantal reacties heeft het bestuur besloten de ledenvergadering op locatie te annuleren en schriftelijk af te wikkelen. Aan u was gevraagd om, als u vragen heeft, deze voor 21 oktober 2020 aan ons voor te leggen. We hebben twee vragen ontvangen.

Vraag 1
Waarom wordt de blokhaag aan de achterzijde van ons perceel niet geknipt?

Antwoord:  
De hagen worden alleen aan de zijde van de openbare weg geknipt en bovenop. De kant aan de zijde van de ondernemer dient de ondernemer zelf te onderhouden

Vraag  2
Ik wil graag het officiële standpunt weten van Medel of ze in onderhandeling, en of bespreking zijn betreffende de mogelijke komst van het zo genoemde hotel voor arbeidsmigranten. Of dat dit definitief niet door gaat? Ik neem aan dat de leden hier anders ook nog een stem in hebben.
Antwoord 
De vraag over de ontwikkeling voor een hotel voor arbeidsmigranten is niet aan het bestuur van Coöperatie Medel voorgelegd. Een besluit hiertoe kan uitsluitend door de politiek van de gemeente waar het mogelijk ontwikkeld wordt genomen worden.

De vergaderstukken en de te nemen besluiten zijn hiermee definitief vastgesteld. Vergaderstukken inzien kan via deze link 20201007-vergaderstukken Algemene Ledenvergadering Cooperatie Medel

Belangrijk
Wij vinden het heel belangrijk om naast de eigenaren ook de huurders te informeren over wat er speelt op Bedrijvenpark Medel en daarbuiten! Wij kunnen alleen zelf niet iedereen bereiken. U, als eigenaar van het pand, kent uw huurder. Wij vragen u dan ook ons nieuws met uw huurder te delen. Uiteindelijk draagt elke ondernemer en de medewerkers bij aan de uitstraling en kwaliteit van ons mooie bedrijvenpark. Daar mogen we trots op zijn!