Algemene Ledenvergadering 22 mei 2019
De eerstkomende ledenvergadering wordt gehouden op 22 mei 2019. Locatie: Huis van de Logistiek, Medelsestraat Oost 17. Welkom om 15.00. Aanvang 15.30. Hieronder kan je de vergaderstukken ophalen.
Download

Belangrijk
Wij vinden het heel belangrijk om naast de eigenaren ook de huurders te informeren over wat er speelt op Bedrijvenpark Medel en daarbuiten! Wij kunnen alleen zelf niet iedereen bereiken. U, als eigenaar van het pand, kent uw huurder. Wij vragen u dan ook ons nieuws met uw huurder te delen. Uiteindelijk draagt elke ondernemer en de medewerkers bij aan de uitstraling en kwaliteit van ons mooie bedrijvenpark. Daar mogen we trots op zijn!

2018
Het bestuur van Coöperatie Medel heeft 30 mei 2018 alle ondernemers op Medel tijdens de algemene ledenvergadering geïnformeerd over wat er de afgelopen periode is gebeurd op en voor Bedrijvenpark Medel en daarbuiten. Presentatie Algemene Ledenvergadering 30 mei 2018

Er hebben ook interessante gastsprekers gesproken en we waren te gast bij

gevestigd aan het Eek 3 op Bedrijvenpark Medel.

Marien Borgstein, betrokken als Procesmanager en coördinator bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland vertelde over de mogelijkheden van het investeren via het RIF.

Frank Engelbart, directeur van de Logistieke Hotspot 2.0 (LHR) ging in op de nieuwe koers van de LHR en gaf meer informatie over de invulling voor het opzetten van een campus die op Bedrijvenpark Medel wordt gebouwd.
Een ondernemersinitiatief waar men trots op kan zijn. Het tekort aan logistiekprofessionals – een van de thema’s – in regio Rivierenland is groot. Er moeten de komende jaren zo’n 6.000 vacatures worden ingevuld. Gebeurt er niets, dan worden de problemen alleen maar groter. Bedrijven kampen nu al met personeelstekorten, zo blijkt uit cijfers van het UWV.