Woensdag 30 mei | 15.15 uur

Het bestuur van Coöperatie Medel wil die middag alle ondernemers op Medel tijdens de algemene ledenvergadering informeren over wat er de afgelopen periode is gebeurd op en voor Bedrijvenpark Medel en daarbuiten.

Wij hebben ook interessante gastsprekers uitgenodigd!

Marien Borgstein, betrokken als Procesmanager en coördinator bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland vertelt over de mogelijkheden van het investeren via het RIF.

Frank Engelbart, directeur van de Logistieke Hotspot 2.0 (LHR) gaat in op de nieuwe koers van de LHR en zal meer informatie verstrekken over de invulling voor het opzetten van een campus die op Bedrijvenpark Medel wordt gebouwd.
Een ondernemersinitiatief waar men trots op kan zijn. Het tekort aan logistiekprofessionals – een van de thema’s – in regio Rivierenland is groot. Er moeten de komende jaren zo’n 6.000 vacatures worden ingevuld. Gebeurt er niets, dan worden de problemen alleen maar groter. Bedrijven kampen nu al met personeelstekorten, zo blijkt uit cijfers van het UWV.

Jij bent er toch bij?
Rond 23 mei ontvang je de vergaderstukken en meer informatie over de bijeenkomst van 30 mei 2018. De bijeenkomst wordt uiteraard op Medel gehouden, de exacte locatiegegevens volgen nog. Uiteraard willen alle ondernemers op de hoogte blijven van wat er op Bedrijvenpark Medel gebeurt, wij rekenen dan ook op een grote opkomst. Meld je dan ook snel aan!

Delen mag!
Coöperatie Medel kent alleen de eigenaren en niet de huurders. Dit bericht onder jullie huurders delen wordt dan ook zeker gewaardeerd. Bij eventueel te nemen besluiten blijft het stemrecht uiteraard alleen voorbehouden aan de ondernemer die bij ons als rechtsgeldig vertegenwoordiger van een kavel geregistreerd staat.

Belangrijk
Wij vinden het heel belangrijk om ook de huurders te informeren over wat er speelt op Bedrijvenpark Medel en daarbuiten! Uiteindelijk draagt elke ondernemer en de medewerkers bij aan de uitstraling en kwaliteit van ons mooie bedrijvenpark. Daar mogen we trots op zijn!

AANMELDEN KAN HIER