Eenmalige bijdrage

De eenmalige bijdrage voor start Mede; bedraagt sinds 2013 € 3,50 per m².
Voor Medel uitbreiding geldt sinds 2022 een eenmalige bijdrage van € 5,– Dit bedrag is opgenomen in de grondprijs en wordt alleen betaald bij aankoop van de grond.