Eenmalige bijdrage

De eenmalige bijdrage bedraagt sinds 2013 € 3,50 per m². Dit bedrag is opgenomen in de grondprijs en wordt alleen betaald bij aankoop van de grond.