Formulieren

Wilt u zich tijdens de algemene ledenvergadering laten vertegenwoordigen door iemand anders, stuurt u dan een mail naar het secretariaat. Hiermee kunt u toch uw stem laten meetellen als u zelf verhinderd bent onze algemene ledenvergadering bij te wonen. Heeft u vragen neemt u dan contact op met Elly Schipper bereikbaar via 0344 636810 of info@cooperatiemedel.nl