Eigenaar

Elke eigenaar van een kavel op Bedrijvenpark Medel wordt automatisch lid van Coöperatie Medel. Dit is overeengekomen tijdens de aankoop van de grond en vastgelegd in de overeenkomst. Uitsluitend de eigenaar wordt door Coöperatie Medel aangeschreven. Elke eigenaar heeft stemrecht dat gekoppeld is aan de grootte van de kavel. De eigenaar beslist mee over het uit te voeren parkmanagement zodra hij zijn stemrecht gebruikt tijdens de ledenvergadering. De ALV wordt tweemaal per jaar gehouden.

De eigenaar kan zijn stemrecht overdragen aan de huurder of andere vertegenwoordiger. Dit kan alleen schriftelijk via het Stemrechtformulier. Dit dient voorzien te zijn van een handtekening van de eigenaar en de andere vertegenwoordigde partij. U dient het formulier minimaal een dag voorafgaand aan de algemene ledenvergadering toe te sturen aan het secretariaat.