Parkmanager

Marcel van den Berg

Adviseurs

ABOR, de heer J. Eerens
Gemeente Tiel, de heer R. Bevers

Ondersteuning

Mevrouw E. Schipper, ambtelijk secretaris
De heer H. Dorjee, controlling, juridisch