Organisatie

De organisatie van de Coöperatie Medel U.A. bestaat uit een bestuur waarin een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zitting hebben. Daarnaast is er een aantal bestuursleden actief. Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, een controller/jurist, een parkmanager en een tweetal adviseurs. Het bestuur vergadert in principe eens in de zes weken, ontplooit initiatieven en organiseert de diverse activiteiten.

Uitbreiding bestuur

Belangstelling voor een bestuursfunctie? Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Elly Schipper. Telefoon 06 22248231. U kunt uiteraard ook een e-mailbericht sturen naar info@cooperatiemedel.nl

Bestuur OCT – Foto Raphael Drent