Huurder

Als u op Bedrijvenpark Medel een pand huurt dan kunt u de eigenaar vragen u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op Bedrijvenpark Medel. Uitsluitend de eigenaar van het pand wordt door Coöperatie Medel aangeschreven omdat deze lid is van de coöperatie. Elke eigenaar heeft stemrecht en beslist mee over het uit te voeren parkmanagement. De huurder heeft geen stemrecht.

De eigenaar kan zijn stemrecht overdragen aan de huurder of andere vertegenwoordiger. Dit kan alleen schriftelijk via het Stemrechtformulier. Dit formulier dient voorzien te zijn van een handtekening van de eigenaar en de andere vertegenwoordigde partij. U dient het formulier minimaal een dag voorafgaand aan de ALV toe te sturen aan het secretariaat.