Bestemmingsplan Medel Afronding onherroepelijk: verkoop begint

TIEL – Industrieschap Medel gaat over tot de verkoop bij inschrijving van 7 kavels op het oostelijkste deel van het bedrijventerrein. De Raad van State heeft alle ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan ‘Medel Afronding’ onherroepelijk is geworden.

Industrieschap Medel gaat op zeer korte termijn de 7 kavels op het 80 hectare grote terrein op de markt brengen. Het is grondgebied van de gemeente Tiel. Uitgangspunt is de kavels over een jaar bouwrijp te hebben gemaakt, waarna de overdracht aan kopers kan plaatshebben. De kavels zijn tussen de 2 en 12 hectare groot, in jargon: XL en XXL.

Medel heeft weer ruimte voor innovatieve en duurzame bedrijven, we verwelkomen lokale en regionale bedrijven, maar hebben ook prachtige mogelijkheden voor bovenregionale partijen met ambities. ( D. Verbeek Voorzitter Industrieschap Medel)

Inpassing

Industrieschap Medel heeft voor de inrichting goed rekening gehouden met de maatschappelijke discussie rond stikstofuitstoot: de landschappelijke inpassing speelt daar sterk op in. Verder is er een fraaie waterpartij voorzien en groene randen om de kavels, kenmerkend voor het deel van bedrijventerrein Medel dat al is ingericht.

Duurzaam

Medel richt zich op bedrijven en vastgoedpartijen die op een duurzame wijze willen ondernemen en investeren. Ze mogen uit de regio komen, maar ook van daarbuiten. Over belangstelling is niet te klagen. Sinds 2019 lag de verkoop op Medel Afronding stil, als gevolg van bezwaren van milieugroepen en omwonenden.