Jaarlijkse bijdrage

Tijdens de ledenvergadering van 19 mei 2015 is de jaarlijkse bijdrage per 1 januari 2016 vastgesteld op € 0,32 per m². Verder is besloten dat de jaarlijkse bijdrage vanaf 2017 t/m 2025 met € 0,01 per jaar wordt verhoogd.

Voor 2024 bedraagt de jaarlijkse bijdrage € 0,40 per m2.