Lidmaatschap

Iedere koper van grond op Bedrijvenpark Medel wordt automatisch lid van Coöperatie Medel en betaalt bij de aankoop van een kavel een eenmalig bedrag per m2.

Alle leden zijn verplicht tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage aan de vereniging, die op basis van de in de ALV vastgestelde begroting berekend is. Na vaststelling van de begroting door de ALV zal de bijdrage voor de eigenaren door het bestuur worden vastgesteld voor het basispakket en de kosten die de uitvoering daarvan met zich meebrengt naar rato van het aantal vierkante meters perceelsoppervlakte. Voor de facultatieve onderdelen zal de bijdrage individueel gefactureerd worden naar rato van afname.