Ledenregister

Het bestuur houdt een register bij, waarin de naam van het lid is vermeld, de omvang van de kavel c.q het bedrijfspand in vierkante meters bruto vloeroppervlakte, waaraan het lidmaatschap is gerelateerd en het stemrecht bepaald.