Vergaderstructuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Coöperatie Medel vergadert gemiddeld 5x per jaar.
Locatie: wisselend op locatie van bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering

In de vergadering van mei 2018 is besloten eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering te houden.  Deze begint om 15.30 uur en wordt gehouden op locatie van een van de ondernemers of in het Huis van de Logistiek, Medelsestraat Oost 17.

Elk gastbedrijf krijgt de gelegenheid zijn bedrijf aan de leden te presenteren. Einde van het officiële gedeelte om 17.30 uur met aansluitend een gezellige netwerkborrel!