Vergaderstructuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Coöperatie Medel vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken.
Locatie: wisselend op locatie van bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar, in  mei en november, vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats.  De algemene ledervergadering begint meestal om 15.30 uur en wordt vaak gehouden op locatie van een van de ondernemers op Bedrijvenpark Medel.

Elk gastbedrijf krijgt de gelegenheid zijn bedrijf aan de leden te presenteren. Einde van het officiële gedeelte om 17.30 uur met aansluitend een gezellige netwerkborrel!