Vergaderstructuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Coöperatie Medel vergadert gemiddeld 5x per jaar in Het Huis van de Logistiek, Medelsestraat Oost 17.

Algemene Ledenvergadering

In de vergadering van mei 2018 is besloten eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering te houden.  Deze begint om 15.30 uur en wordt gehouden op locatie van een van de ondernemers of in het Huis van de Logistiek, Medelsestraat Oost 17.

Wilt u een keer gastlocatie zijn? Laat het ons weten. U krijgt dan uitgebreid de gelegenheid uw bedrijf aan de leden te presenteren. We sluiten de algemene ledenvergadering af met een gezellige netwerkborrel. Indien u dat wenst, dan kunnen wij u geheel ontzorgen.