Vergaderstructuur

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van Coöperatie Medel vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken.
Locatie: wisselend op locatie van bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering

In de vergadering van mei 2018 is besloten eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering te houden.  Deze begint meestal om 15.30 uur en wordt gehouden op locatie van een van de ondernemers op Bedrijvenpark Medel.

Elk gastbedrijf krijgt de gelegenheid zijn bedrijf aan de leden te presenteren. Einde van het officiële gedeelte om 17.30 uur met aansluitend een gezellige netwerkborrel!