Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van het openbaar gebied: het beheer en onderhoud van beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, wegen, watergangen (groen), rioleringen, waterpartijen t.b.v. de brandblusvoorzieningen en civieltechnische werken komen voor rekening en risico van OLM. Het hogere door de Coöperatie gewenste kwaliteitsniveau zal voor rekening komen van de Coöperatie. Hiervoor zal een convenant worden gesloten tussen de Coöperatie met het Industrieschap