Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de werknemers in hun eentje met de auto naar het werk reizen (autosolisten). Het fietsgebruik daarentegen scoort maar 12%, terwijl 36% van de werknemers op fietsafstand woont. Van de autosolisten blijkt ruim een kwart op fietsafstand te wonen. Circa 40% van hen geeft aan bereid te zijn voor een alternatief te kiezen, waarbij carpool favoriet is. De fiets, het openbaar vervoer en collectief vervoer scoren ook goed als alternatief. Duidelijk is verder dat het ontbreken van een busverbinding naar Medel als een knelpunt wordt gezien. Gezien de grote diversiteit aan woonplaatsen (141 in totaal) lijkt een verbinding met NS-station Tiel het meest voor de hand te liggen.

De projectgroep stelt voor om de fietsroute naar het centrum veiliger te maken en om bewegwijzering aan te brengen. Bedrijven kunnen een fietsplan laten opstellen door VCC Oost. Werknemers kunnen zo fiscaal voordelig een fiets en fietsaccessoires aanschaffen zonder extra kosten voor de werkgever. Tenslotte vraagt de projectgroep aandacht voor de kwaliteit van fietsenstallingen.

Wat carpooling betreft worden de werknemers in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven op de website voor carpoolmatching. Dit is mogelijk zijn via de website van Cooperatie Medel. De mogelijkheid om tussen woonplaats en werkplek een busje, bestuurd door werknemers van Medel, te laten rijden wordt als ontwikkeltraject gezien.