Uitkomsten onderzoek mobiliteit Medel

De bereikbaarheid van een bedrijventerrein is erg belangrijk. Daarom stelde het Industrieschap van Bedrijvenpark Medel hiervoor een projectgroep in. Deze stelde in nauwe samenwerking met VCC Oost een actieplan voor de mobiliteit op. VCC Oost onderzocht eind 2005, begin 2006 de mobiliteitssituatie op het bedrijvenpark. Hieronder een overzicht van de uitkomsten.

Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de werknemers in hun eentje met de auto naar het werk reizen (autosolisten). Het fietsgebruik daarentegen scoort maar 12%, terwijl 36% van de werknemers op fietsafstand woont. Van de autosolisten blijkt ruim een kwart op fietsafstand te wonen. Circa 40% van hen geeft aan bereid te zijn voor een alternatief te kiezen, waarbij carpool favoriet is. De fiets, het openbaar vervoer en collectief vervoer scoren ook goed als alternatief. Duidelijk is verder dat het ontbreken van een busverbinding naar Medel als een knelpunt wordt gezien. Gezien de grote diversiteit aan woonplaatsen (141 in totaal) lijkt een verbinding met NS-station Tiel het meest voor de hand te liggen. Gedacht wordt aan een kleinschalige start hiermee voor begin volgend jaar. De buspendel zou ook een deel kunnen zijn van de vervoersketen waarbij men in voor- of natransport de fiets gebruikt. Vergoeding van de kosten voor fietsstalling op het station kan daar deel van uitmaken. Maar ook het kunnen gebruiken van de bestaande buslijnen die Medel nu dichtbij passeren is een optie. Onderzocht zal worden of een extra bushalte ‘Medel’ mogelijk is.

De projectgroep stelt voor om de fietsroute naar het centrum veiliger te maken en om bewegwijzering aan te brengen. Bedrijven kunnen een fietsplan laten opstellen door VCC Oost. Werknemers kunnen zo fiscaal voordelig een fiets en fietsaccessoires aanschaffen zonder extra kosten voor de werkgever. Tenslotte vraagt de projectgroep aandacht voor de kwaliteit van fietsenstallingen.

Wat carpooling betreft worden de werknemers in de gelegenheid gesteld zich in te schrijven op de website voor carpoolmatching. Dit zal binnenkort mogelijk zijn via de website van Cooperatie Medel. De mogelijkheid om tussen woonplaats en werkplek een busje, bestuurd door werknemers van Medel, te laten rijden wordt als ontwikkeltraject gezien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Winkelmolen van VCC Oost.
bwinkelmolen@vccoost.nl.

Uiteraard kunt u ook uw vragen aan het bestuur van Cooperatie Medel voorleggen.
info@cooperatiemedel.nl