Netwerken

De Coöperatie Medel werkt nauw samen met de gemeente Tiel en de ondernemersorganisaties OCT en SBBT.

De OCT heeft een structurele overlegvorm met het college van Burgemeester en Wethouders. Dit overleg vindt tweemaal per jaar plaats. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven kan OCT op constructieve wijze met de gemeente overleg voeren, knelpunten oplossen en zaken regelen. Ook voor de gemeente is dit prettig, want zij vindt in de OCT één aanspreekpunt.

Coöperatie Medel is lid van het bestuur van de ondernemersorganisatie OCT. Alle leden zijn daardoor ook automatisch lid van OCT.  Aan gezamenlijk uit te voeren activiteiten wordt actief vorm gegeven.