Doelstelling

Binnen Bedrijvenpark Medel is een tweetal organisaties actief: het Industrieschap Medel en de Coöperatie Medel.

Het Industrieschap Medel zorgt voor het verwezenlijken van het bedrijventerrein Medel. Dit geschiedt door het bouw- en woonrijpmaken van terreinen en deze te verkopen aan klanten die deze terreinen gebruiken voor gebouwen en andere bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld opslagplaatsen).
De doelstelling van de Coöperatie Medel is de openbare voorzieningen na oplevering van het Industrieschap zodanig te beheren, dat deze als collectief passen in het beeld en kwaliteitsplan. Daarnaast wil de coöperatie voor haar leden de hoogst mogelijke voordelen behalen bij gezamenlijke inkoop.
De doelstellingen van beide organisaties lopen dan ook in elkaar over.