Fiets

Vanuit het westen kunnen fietsers Medel bereiken door het Amsterdam-Rijnkanaal over te steken. Dit kan via de Grotebrugsegrintweg en de Beldertseweg. Langs beide wegen zijn vrij liggende fietspaden aanwezig. Vanuit plaatsen als Echteld, Maurik en Lienden zijn goede fietsverbindingen met bedrijvenpark Medel aanwezig.

Op de fiets naar het werk

Fietsen is gezond. Uit onderzoek is geble­ken, dat fietsers op hun werk beter preste­ren. Als u dicht bij uw werk woont, is fiet­sen dan ook het beste alternatief. In samenwerking met VCC Oost kunnen werkgevers op Medel hun personeel een aantrekkelijk fietsenplan aanbieden: een voordelige manier om een nieuwe fiets aan te schaffen voor gebruik in het woon-werkverkeer.

Om het fietsen te stimuleren kunnen bedrijven besluiten de nieuwe fiets van de medewerkers voor te financieren, te schenken of ter beschikking te stellen. Via de afspraken die VCC Oost heeft met fietshande­laren en -fabrikanten geldt een aantrekkelijke korting van 10% (met een maximum van € 75) op een nieuwe fiets. Ook op accessoires is korting mogelijk. Vele lokale fietshandelaren doen mee. Hier­door is de keuze bijna onbeperkt en kan personeel meestal in de eigen woonplaats bij een fietshandelaar terecht.

Het laten opstellen van een fietsenplan door VCC Oost is voor bedrijven op Medel gratis! Neem contact op met VCC Oost voor het kosteloos opstellen van uw eigen regeling: tel. 026 353 7680 of info@vccoost.nl.

OV-fiets in Tiel

De OV-fiets is de snelle en gemakkelijke huurfiets in het openbaar vervoer. Hij is te huur op ruim honderd locaties, ook op station Tiel. Geen formulieren, geen borg en geen legitimatie, maar binnen zestig seconden een OV-fiets. Meer informatie: www.ov-fiets.nl.

Fietsen voor een goed doel

Fietsen Scoort is een nieuwe campagne om het fietsen in Nederland op een actieve en uitdagende wijze te stimuleren. Of je nu naar het werk fietst, naar de winkel of gewoon voor je plezier, iedereen kan mee doen met Fietsen Scoort. Meedoen met Fietsen Scoort is leuk, omdat je fietsritten direct winst opleveren voor uw gezondheid en leefomgeving. Je traint immers de eigen spieren en het hart en je laat de auto even staan. Je ziet daarbij meteen of je voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, hoeveel CO2-uitstoot (broeikasgas) je voorkomt, hoeveel sponsorgeld je bij elkaar hebt gefietst voor een goed doel, en hoeveel fietspunten je spaart voor een prijzenverloting of beloning. Kortom, je scoort echt op de fiets. Meer informatie: www.fietsenscoort.nl.

Fietsersbond: www.fietsersbond.nl