Archieven

Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2020
Als gevolg van het aantal reacties heeft het bestuur besloten de ledenvergadering op locatie te annuleren en schriftelijk af te wikkelen.

Wij vragen u de stukken te beoordelen en ons, als u vragen of opmerkingen heeft daarover, uiterlijk 21 oktober 2020 te informeren. Hebben wij die dag geen reactie ontvangen dan gaan wij ervan uit dat u instemt met de stukken zoals deze aan u beschikbaar zijn gesteld en op de website zijn geplaatst. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging, waarmee uw vraag definitief in behandeling wordt genomen. Op 24 oktober 2020 zullen wij uw vraag schriftelijk beantwoorden en toesturen aan alle leden.

Download: 20201007-vergaderstukken Algemene Ledenvergadering Cooperatie Medel

Belangrijk
Wij vinden het heel belangrijk om naast de eigenaren ook de huurders te informeren over wat er speelt op Bedrijvenpark Medel en daarbuiten! Wij kunnen alleen zelf niet iedereen bereiken. U, als eigenaar van het pand, kent uw huurder. Wij vragen u dan ook ons nieuws met uw huurder te delen. Uiteindelijk draagt elke ondernemer en de medewerkers bij aan de uitstraling en kwaliteit van ons mooie bedrijvenpark. Daar mogen we trots op zijn!