Categoriearchief: Nieuws

De Algemene Ledenvergadering 2022 is schriftelijk gehouden. De vergaderstukken zijn aan de leden toegestuurd. Wij hebben voor 20 oktober 2022 geen reactie ontvangen op de stukken waarmee deze dan ook per 25 oktober 2022 ongewijzigd zijn vastgesteld.

Jaarrekening, jaarverslag en verslag ALV:
20221007-vergaderstukken ALV 2022 (schriftelijk)

Meerjarenplan met toelichting:
MJP en toelichting ALV 2022

Algemene Ledenvergadering 2 juli 2021
De Algemene Ledenvergadering 2021 werd op 2 juli 2021 om 15.30  uur gehouden bij Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7 te Tiel. Aansluitend werd de OCT Zomerborrel gehouden
20210702-Vergaderstukken ALV Cooperatie Medel 2 juli 2021

Algemene Ledenvergadering 7 oktober 2020
Als gevolg van het aantal reacties heeft het bestuur besloten de ledenvergadering op locatie te annuleren en schriftelijk af te wikkelen. Aan u was gevraagd om, als u vragen heeft, deze voor 21 oktober 2020 aan ons voor te leggen. We hebben twee vragen ontvangen.

Vraag 1
Waarom wordt de blokhaag aan de achterzijde van ons perceel niet geknipt?

Antwoord:  
De hagen worden alleen aan de zijde van de openbare weg geknipt en bovenop. De kant aan de zijde van de ondernemer dient de ondernemer zelf te onderhouden

Vraag  2
Ik wil graag het officiële standpunt weten van Medel of ze in onderhandeling, en of bespreking zijn betreffende de mogelijke komst van het zo genoemde hotel voor arbeidsmigranten. Of dat dit definitief niet door gaat? Ik neem aan dat de leden hier anders ook nog een stem in hebben.
Antwoord 
De vraag over de ontwikkeling voor een hotel voor arbeidsmigranten is niet aan het bestuur van Coöperatie Medel voorgelegd. Een besluit hiertoe kan uitsluitend door de politiek van de gemeente waar het mogelijk ontwikkeld wordt genomen worden.

De vergaderstukken en de te nemen besluiten zijn hiermee definitief vastgesteld. Vergaderstukken inzien kan via deze link 20201007-vergaderstukken Algemene Ledenvergadering Cooperatie Medel

Belangrijk
Wij vinden het heel belangrijk om naast de eigenaren ook de huurders te informeren over wat er speelt op Bedrijvenpark Medel en daarbuiten! Wij kunnen alleen zelf niet iedereen bereiken. U, als eigenaar van het pand, kent uw huurder. Wij vragen u dan ook ons nieuws met uw huurder te delen. Uiteindelijk draagt elke ondernemer en de medewerkers bij aan de uitstraling en kwaliteit van ons mooie bedrijvenpark. Daar mogen we trots op zijn!

Gratis glasvezelaansluiting op Medel

Op Bedrijvenpark Medel krijgen alle kopers van een kavel 1 gratis aansluiting, tot in de meterkast aangelegd, op het glasvezelnetwerk van Glasnet Tiel.

Glasnet Tiel is in 2009 opgestart door de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) en in 2011 uitgebreid door een samenwerking met Coöperatie Medel. In 2012 is een geheel open eigen glasvezelnetwerk gerealiseerd op de terreinen Kellen, Latenstein, Westroijen en Medel. Het netwerk is voor alle ondernemers op de bedrijventerreinen toegankelijk. Mede daarom is het eigendom, exploitatie en het beheer ondergebracht in Glasnet Tiel B.V. Met glasvezel bent u klaar voor de toekomst. Met dit moderne en ultrasnelle netwerk kunt u bijvoorbeeld profiteren van voordelig internet en bellen. Door de hoge standaard bandbreedte en ongekende snelheden maakt glasvezel bovendien veel meer nieuwe diensten mogelijk. Klik op de link voor meer informatie over diensten of over leveranciers.

Voor en door ondernemers
Het netwerk is en blijft eigendom van de lokale ondernemers en kent geen winstoogmerk. Er is met dienstenleveranciers een langdurige samenwerkingen aangegaan. Dit levert de aangesloten ondernemers nu en in de toekomst vele voordelen en 100% keuzevrijheid op.

www.glasnettiel.nl of bel 0344 200106

Melden schade of storing

Voor meldingen op het gebied van groen (onderhoud), reiniging, bekladding (graffiti) en/of onderhoud aan wegen op Bedrijvenpark Medel en andere schade of storingsgevallen kunt u een mail sturen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk berichten.

 

Meer weten?

Heeft u vragen waarvoor u het antwoord niet op de website vindt, stuur dan een mail naar het secretariaat.

Medel in beeld!

Klik hier voor de promotiefilm van Bedrijvenpark Medel