Categoriearchief: Uncategorized

Algemene Ledenvergadering 11-10-2023| 09.30 uur

Van der Valk, Laan van Westroijen 10 te Tiel

Wegwerkzaamheden N835 | 10-07 t/m 22-09-2023

Provincie Gelderland voert van maandag 10 juli tot en met vrijdag 22 september 2023 werkzaamheden uit aan de N835 op de Rooyensteinse brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Hiermee lossen we een verkeersveiligheidsknelpunt op en wordt de inrichting en veiligheid van de weg verbeterd. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk de brug af te sluiten voor doorgaand verkeer. We begrijpen dat dit grote impact heeft op uw onderneming. Daarom informeren we u met dit bericht. De actuele projectinformatie leest u op www.gelderland.nl/n835.  

Onderzoek 

De Rooyensteinse Brug heeft een belangrijke functie voor breed landbouwverkeer dat het Amsterdam Rijnkanaal over moet en heeft te weinig ruimte voor fietsers. In 2016 voerden we groot onderhoud uit aan de N835 tussen Tiel en Maurik. In de voorbereidingen kwam de brug als verkeersveiligheidsknelpunt naar voren. Daarom startten we samen met Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug), de gemeenten Buren en Tiel en de politie een onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid. Verschillende oplossingen zijn verkend, ook in overleg met andere betrokken partijen, zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, LTO, Cumela, loonwerkbedrijven en hulpdiensten. 

Maatregelen voor verkeersveiligheid 

De Rooyensteinse Brug heeft weinig ruimte voor fietsers. Het (brom)fietspad is te smal en ligt te dicht en zonder afscheiding tegen de rijbaan aan. Daarom plaatsen we een stalen barrier verankerd in de brug tussen de rijbaan en het fietspad. Behalve het plaatsen van een barrier passen we de betonnen opstorten aan de randen van de brug, de leuningen en de afwatering aan om zoveel mogelijk ruimte voor gemotoriseerd verkeer en fietsers te houden. Om nog meer ruimte op de brug te krijgen verplaatste de gemeente Buren in voorjaar 2023 een persrioolleiding die over de brug lag. 

Oplossing breed verkeer 

De Rooyensteinsebrug heeft ook een belangrijke functie voor breed landbouwverkeer. Breed landbouwverkeer en vrachtverkeer wijken nogal eens over het fietspad uit om elkaar te passeren, dit is een onwenselijke situatie. Daar is in de nieuwe situatie geen ruimte voor. Dan zullen ze elkaar alleen op lagere snelheid kunnen passeren. Omdat dit risico’s op kan leveren, installeren we een zogenaamd breedte detectiesysteem. Aan beide kanten van de brug kunnen brede voertuigen worden gedetecteerd. Komt er van beide kanten een te breed voertuig? Dan zetten verkeerslichten het verkeer tijdelijk van één kant stil zodat het brede voertuig de brug veilig kan overgaan. Uit tellingen is gebleken dat dit enkele keren per dag gebeurt en uit simulaties blijkt dat de wachtrijen ook in de spitsen alleszins acceptabel zijn.  

Afsluiting en omleidingen 

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 10 juli tot en met vrijdag 22 september 2023. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk de Rooyensteinsebrug af te sluiten voor doorgaand verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N320, N233 en de A15 en vice versa. Landbouw verkeer wordt lokaal omgeleid. Alle omleidingen staan ook met borden aangegeven. Fietsers en hulpdiensten kunnen op één rijstrook van de Rooyensteinsebrug gebruik maken. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de scheepvaart. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Kijk voor de meest gestelde vragen en actuele projectinformatie op www.gelderland.nl/n835. We houden de omgeving en weggebruikers via o.a. de website, krantenadvertenties en informatieborden langs de weg tijdig op de hoogte van de werkzaamheden. Voor aanvullende vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Andrès van Niekerk 

Projectmanager 

Openbare kavelverkoop

Industrieschap Medel is vandaag (15-11-2022) gestart met de openbare verkoopprocedure van nieuwe bedrijfskavels op het bedrijventerrein Medel. Er worden 7 kavels (zie onderstaande kaart) aangeboden, onderverdeeld in 2 kaveltypes.

4 XL kavels:
A1 à 19.814 m2
A2 à 30.000 m2
A9 à 40.000 m2
A9-1 à 48.360 m2
3 XXL kavels:
A3 à 95.187 m2
A4 à124.728 m2
A6 à 82.763 m2
Informatie over de verkoopprocedure en de verschillende kavels vindt je op Bedrijvenpark Medel openbare verkoop XL Kavels en XXL Kavels – Akro Consult Tender Platform.

Bestemmingsplan Medel Afronding onherroepelijk: verkoop begint

TIEL – Industrieschap Medel gaat over tot de verkoop bij inschrijving van 7 kavels op het oostelijkste deel van het bedrijventerrein. De Raad van State heeft alle ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan ‘Medel Afronding’ onherroepelijk is geworden.

Industrieschap Medel gaat op zeer korte termijn de 7 kavels op het 80 hectare grote terrein op de markt brengen. Het is grondgebied van de gemeente Tiel. Uitgangspunt is de kavels over een jaar bouwrijp te hebben gemaakt, waarna de overdracht aan kopers kan plaatshebben. De kavels zijn tussen de 2 en 12 hectare groot, in jargon: XL en XXL.

Medel heeft weer ruimte voor innovatieve en duurzame bedrijven, we verwelkomen lokale en regionale bedrijven, maar hebben ook prachtige mogelijkheden voor bovenregionale partijen met ambities. ( D. Verbeek Voorzitter Industrieschap Medel)

Inpassing

Industrieschap Medel heeft voor de inrichting goed rekening gehouden met de maatschappelijke discussie rond stikstofuitstoot: de landschappelijke inpassing speelt daar sterk op in. Verder is er een fraaie waterpartij voorzien en groene randen om de kavels, kenmerkend voor het deel van bedrijventerrein Medel dat al is ingericht.

Duurzaam

Medel richt zich op bedrijven en vastgoedpartijen die op een duurzame wijze willen ondernemen en investeren. Ze mogen uit de regio komen, maar ook van daarbuiten. Over belangstelling is niet te klagen. Sinds 2019 lag de verkoop op Medel Afronding stil, als gevolg van bezwaren van milieugroepen en omwonenden.   

Werkzoekenden logistiek

De nieuwe website indelogistiekrivierenland.nl van Logistics Valley Rivierenland, doet het goed. Met actuele vacatures in logistiek en transport in het rivierengebied en een aanbod van begeleiding in de sollicitatiefase worden werkzoekenden uitgenodigd zich te melden. De website toont met video en tekst de tien meest gebruikelijke beroepen in de logistiek en is de link naar een achterliggend systeem voor begeleiding. Dat gebeurt ook op Facebook en Instagram, de andere twee platforms die Logistics Valley Rivierenland gebruikt. Daarmee is inmiddels de aandacht getrokken van enkele duizenden bezoekers sinds eind november. Achter de website zit een module
voor direct contact met werkzoekenden en begeleiding op hun zoektocht.
Logistics Valley Rivierenland brengt ondernemers, onderwijs en overheden samen op gebied van arbeidsmarkt, opleidingen en omgevingsvraagstukken. Meer informatie over projecten en activiteitenop

www.logisticsvalley.nl/ rivierenland