Categoriearchief: Uncategorized

Openbare kavelverkoop

Industrieschap Medel is vandaag (15-11-2022) gestart met de openbare verkoopprocedure van nieuwe bedrijfskavels op het bedrijventerrein Medel. Er worden 7 kavels (zie onderstaande kaart) aangeboden, onderverdeeld in 2 kaveltypes.

4 XL kavels:
A1 à 19.814 m2
A2 à 30.000 m2
A9 à 40.000 m2
A9-1 à 48.360 m2
3 XXL kavels:
A3 à 95.187 m2
A4 à124.728 m2
A6 à 82.763 m2
Informatie over de verkoopprocedure en de verschillende kavels vindt je op Bedrijvenpark Medel openbare verkoop XL Kavels en XXL Kavels – Akro Consult Tender Platform.

Bestemmingsplan Medel Afronding onherroepelijk: verkoop begint

TIEL – Industrieschap Medel gaat over tot de verkoop bij inschrijving van 7 kavels op het oostelijkste deel van het bedrijventerrein. De Raad van State heeft alle ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan ‘Medel Afronding’ onherroepelijk is geworden.

Industrieschap Medel gaat op zeer korte termijn de 7 kavels op het 80 hectare grote terrein op de markt brengen. Het is grondgebied van de gemeente Tiel. Uitgangspunt is de kavels over een jaar bouwrijp te hebben gemaakt, waarna de overdracht aan kopers kan plaatshebben. De kavels zijn tussen de 2 en 12 hectare groot, in jargon: XL en XXL.

Medel heeft weer ruimte voor innovatieve en duurzame bedrijven, we verwelkomen lokale en regionale bedrijven, maar hebben ook prachtige mogelijkheden voor bovenregionale partijen met ambities. ( D. Verbeek Voorzitter Industrieschap Medel)

Inpassing

Industrieschap Medel heeft voor de inrichting goed rekening gehouden met de maatschappelijke discussie rond stikstofuitstoot: de landschappelijke inpassing speelt daar sterk op in. Verder is er een fraaie waterpartij voorzien en groene randen om de kavels, kenmerkend voor het deel van bedrijventerrein Medel dat al is ingericht.

Duurzaam

Medel richt zich op bedrijven en vastgoedpartijen die op een duurzame wijze willen ondernemen en investeren. Ze mogen uit de regio komen, maar ook van daarbuiten. Over belangstelling is niet te klagen. Sinds 2019 lag de verkoop op Medel Afronding stil, als gevolg van bezwaren van milieugroepen en omwonenden.   

Werkzoekenden logistiek

De nieuwe website indelogistiekrivierenland.nl van Logistics Valley Rivierenland, doet het goed. Met actuele vacatures in logistiek en transport in het rivierengebied en een aanbod van begeleiding in de sollicitatiefase worden werkzoekenden uitgenodigd zich te melden. De website toont met video en tekst de tien meest gebruikelijke beroepen in de logistiek en is de link naar een achterliggend systeem voor begeleiding. Dat gebeurt ook op Facebook en Instagram, de andere twee platforms die Logistics Valley Rivierenland gebruikt. Daarmee is inmiddels de aandacht getrokken van enkele duizenden bezoekers sinds eind november. Achter de website zit een module
voor direct contact met werkzoekenden en begeleiding op hun zoektocht.
Logistics Valley Rivierenland brengt ondernemers, onderwijs en overheden samen op gebied van arbeidsmarkt, opleidingen en omgevingsvraagstukken. Meer informatie over projecten en activiteitenop

www.logisticsvalley.nl/ rivierenland