Werkgeversinformatie

Projectinformatie

De Coöperatie Medel zet mobiliteitsmanagement in om de bereikbaarheid van het Bedrijvenpark Medel Rivierenland te verbeteren. VCC Oost, adviescentrum voor mobiliteitsmanagement, ondersteunt de Coöperatie hierbij. De samenwerkende partijen zijn: provincie Gelderland, Arriva, Coöperatie Medel, Industrieschap Medel, WAPR en VCC Oost.

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement optimaliseert de bereikbaarheid van locaties door de reiziger oplossingen te bieden in de vorm van alternatieve vervoerwijzen, reistijden, routes en reisdoelen. Hierbij wordt de keuze voor (overbelaste) infrastructuur verminderd.

Mobiliteitsmanagement kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van bedrijven. Met mobiliteitsmanagement zijn de verschillende verkeersstromen naar bedrijfslocaties te sturen: woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, bezoekersverkeer en goederenverkeer. Hierdoor worden mobiliteit en de kosten daarvan beheersbaar. Bijvoorbeeld door in te zetten op selectief gebruik van de auto. Dit is in te vullen door het stimuleren van alternatieven zoals fietsen, carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer. Andere mogelijkheden zijn parkeerbeleid, thuiswerken en flexibele werktijden.

Deelname aan VCC Oost: advisering en ondersteuning werkgevers

Medel sloot zich aan bij VCC Oost. VCC Oost is het adviescentrum voor mobiliteitsmanagement in de provincie Gelderland en partner binnen het mobiliteitsplan. Dankzij deze kunnen de bedrijven op Medel kosteloos gebruik kunnen maken van de advisering van VCC Oost en een aantal diensten die deze stichting aanbiedt.

Wat kunnen werkgevers doen?

Werkgevers op Medel kunnen de informatie op deze website promoten. Daarnaast kunnen zij mobiliteitsmanagement in hun eigen organisatie invoeren. Bijvoorbeeld met een fietsenplan en het stimuleren van het personeel om hiervan gebruik te maken.

Meer informatie

Meer informatie over de inzet van mobiliteitsmanagement kunt u verkrijgen bij VCC Oost: op internet via www.vccoost.nl, telefonisch 026-3537680 en per e-mail: info@vccoost.nl.

Fietsenplan

Fietsen is gezond. Uit onderzoek is geble­ken, dat fietsers op hun werk beter preste­ren. Als u dicht bij uw werk woont, is fiet­sen dan ook het beste alternatief. In samenwerking met VCC Oost kunnen werkgevers op Medel hun personeel een aantrekkelijk fietsenplan aanbieden: een voordelige manier om een nieuwe fiets aan te schaffen voor gebruik in het woon-werkverkeer.

Om het fietsen te stimuleren kunnen bedrijven besluiten de nieuwe fiets van de medewerkers voor te financieren, te schenken of ter beschikking te stellen. Via de afspraken die VCC Oost heeft met fietshande­laren en -fabrikanten geldt een aantrekkelijke korting van 10% (met een maximum van € 75) op een nieuwe fiets. Ook op accessoires is korting mogelijk. Vele lokale fietshandelaren doen mee. Hier­door is de keuze bijna onbeperkt en kan personeel meestal in de eigen woonplaats bij een fietshandelaar terecht.

Het laten opstellen van een fietsenplan door VCC Oost is voor bedrijven op Medel gratis! Neem contact op met VCC Oost voor het kosteloos opstellen van uw eigen regeling: tel. 026 353 7680 of info@vccoost.nl.

Telewerken

Telewerken betekent plaats- en tijdonafhankelijk werken met behulp van informatie- en communicatietechnologie. De medewerker werkt op een andere locatie dan de ‘normale’, vaste werkplek. Thuiswerken is de meest voorkomende vorm. Telewerken gebeurt structureel, gedurende een vast gedeelte van de werkweek (minimaal 1 dag per week). Om te werken en te communiceren beschikt de telewerker over telefoon, computer, modem of ISDN aansluiting en eventueel een fax. Als werkgever maakt u afspraken met de medewerker. Deze worden contractueel vastgelegd.

Telewerken houdt voor zowel de werkgever als de werknemer een flink aantal (financiële) voordelen in. Zo biedt de overheid bijvoorbeeld een aantal gunstige fiscale regelingen. Verder lenen bepaalde werkzaamheden zich beter voor telewerken dan andere. Meer informatie: kijk op www.vccoost.nl of www.ewerkforum.nl.

Zakelijk verkeer

In het zakelijk verkeer is een snelle verplaatsing van personen en goederen vaak van groot belang. Voor een zakelijke rit kiezen Nederlanders daarom vier van de vijf keer de auto. Het gebruik van de auto kunt u echter terugdringen zonder dat het functioneren van uw organisatie in gevaar komt.

Het argument ‘ik heb de auto nodig voor mijn werk’ klinkt vaak bij medewerkers die met de auto naar het werk komen. Toch is in de stad de fiets meestal sneller en kan het openbaar vervoer voor dienstreizen op langere afstand een goed alternatief zijn: in de trein kun je (zeker met de huidige moderne technologie) veelal gewoon doorwerken en door samen te reizen kun je afspraken voorbereiden. Wanneer de eigen auto voor de zakelijke rit minder vaak nodig is, kunnen uw medewerkers vaker met alternatief vervoer naar het werk komen. Een voordeel hiervan is bijvoorbeeld een besparing op uw parkeerruimte.

U kunt het zakelijk verkeer op de volgende manieren beïnvloeden:

  • het aanbieden van alternatieven voor de auto, zoals de dienstfiets, openbaarvervoerbewijzen, de voordelige Oproepauto, flexibele mobiliteitsoplossingen en het voorkómen van zakelijke verplaatsingen;
  • locatiekeuze voor bijeenkomsten. Door het plannen van bijeenkomsten op locaties die zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn biedt u alle deelnemers een maximale keuzevrijheid;
  • optimalisering van de verplaatsing. Afspraken op locaties die in één reis goed te combineren zijn kunnen op één dag gemaakt worden;
  • het reguleren van de keuze van het vervoermiddel en de vergoedingen middels een dienstreizenreglement.

Meer informatie: kijk op www.vccoost.nl.